دفتر مجله مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

تلفن :   88006355

پست الکترونیک :   bsohrabi@ut.ac.ir

نشانی :   تهران - خیابان کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه 3

گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تلفن :   61117788

پست الکترونیک :   bsohrabi@ut.ac.ir

نشانی :   تهران - خیابان کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان اساتید

فرم تماس

نام *

پست الکترونیک

متن پیام *

کد امنیتی *