دکتر بابک سهرابی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : مدیریت فناوری اطلاعات

تحصیلات
 • مقطع دکتری : رشته Management Science؛ دانشگاه لنکستر انگلستان؛ سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰

 • مقطع کارشناسی ارشد : رشته مدیریت صنعتی؛ دانشگاه شیراز؛ سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵

 • مقطع کارشناسی : رشته آمار؛ دانشگاه اهواز؛ سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹

دروس ارائه شده
 • هوشمندی کسب و کار؛ مقطع دکتری

 • هوش مصنوعي و منطق فازي؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • سيستمهاي تصميم گيري معين و خبره؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • سيستمهاي اطلاعاتي مديريت؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • مديريت منابع اطلاعاتي؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • فناوري اطلاعات؛ مقطع کارشناسی ارشد

 • كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت؛ مقطع کارشناسی

 • كامپيوتر و تصميم گيري براي مديران؛ مقطع کارشناسی

سوابق اجرایی
 • سردبیر مجله دانش مدیریت

 • سردبیر مجله مدیریت فناوری اطلاعات

 • عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های مدیریت در ایران

 • عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

 • عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت فناوری اطلاعات

 • مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات

 • عضو شورای انتشارات دانشگاه

 • مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 • معاونت دانشجویی دانشکده مدیریت

 • دبیر سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی آموزشهای الکترونیکی - 25 و 26 بهمن 1390

 • عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی Infopreneurhsip Journal

 • عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی(Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER

افتخارات
 • استاد نمونه دانشگاه تهران سال ۹۲

 • استاد نمونه دانشکده مدیریت

 • پژوهشگر برتر داننشکده مدیریت 93

مقالات داخلی
 • ۱. بصیری، محمدرضا، سهرابی، بابک، (۱۳۸۳) " ارائه روش پویا مبتنی بر کامپیوتر برای ارزیابی شرکتهای بزرگ معدنی" نشریه فنی مهندسی مدرس، دوره ۱۱ ، شماره ۱۸، صص ۱۱۸-۱۲۷

 • ۲. سهرابی، بابک، کاباران زادقدیم، محمد رضا (۱۳۸۳) " اهمیت مسئله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول " نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۳، شماره ۳۵، ص ۷۸-۶۳

 • ۳. سهرابی، بابک، کاباران زادقدیم، محمد رضا (۱۳۸۴) " جگونگی حل مسایل حمل و نقل با الگوریتم VRSP " نشریه مدیریت و توسعه دوره ۱۰، شماره ۲۴، صص ۱۱۸ – ۱۰۵

 • ۴. صادقی مقدم، محمدرضا، افسر، امیر، سهرابی، بابک، (۱۳۸۵)، " مدلسازی جریان مواد زنجیره تامین با رویکرد الگوریتم ژنتیک "، نشریه مدرس علوم انسانی دوره ۴۶، شماره ۴۶، صص ۲۲۶ - ۲۱۱

 • ۵. سهرابی، بابک، (۱۳۸۵)، " مقایسه عملکرد GA و SA برای تعویض قطعات " نشریه دانش مدیریت دوره ۷۲، شماره ۷۲ صص ۱۲۰ – ۱۱۲

 • ۶. سهرابی، بابک، عابدین، بابک، (۱۳۸۶) " اندازه گیری عملکرد وب سایت با استفاده از مدلسازی رفتار بازدید کنندگان یک مطالعه موردی " نشریه مدرس علوم انسانی، دوره ۵۵، شماره ۵۵

 • ۷. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۸۷)؛ سنجش ميزان آمادگي سازماني مؤسسات آموزش عالي در اجراي مديريت ارتباط با دانشجو: مورد کاوي دانشگاه تهران، فصلنامه علمي‌- پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، دوره ۱۲ شماره ۴۸، صص.۱۶۳- ۱۸۸

 • ۸. خانلري، امير و سهرابي، بابک (۱۳۸۷)؛ مدل عالي بهبود و تعالي در ارتباط با مشتريان سازمان ، فصلنامه علمي- پژوهشي انجمن علوم مديريت، دوره ۳ شماره ۱۱، صص. ۱۳۱- ۱۴۸

 • ۹. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۸۸)؛ پيش‌نيازهاي پياده‌سازي "زبان توسعه‌پذير گزارش‌گيري کسب و کار" (XBRL)، فصلنامه علمي-پژوهشي بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي، دوره ۱۶ شماره ۵۶، صص. ۷۹-۹۲

 • ۱۰. طلوع، مهدی، سهرابی، بابک، نالچیگر، سروش (۱۳۸۸)، " ارایه روشی نوین برای اولویت بندی پروژهای سیستم اطلاعاتی با رویکرد تحلیل پوششی دادها " نشریه علوم پایه ، دوره ۱۹، شماره ۷۴،صص ۱۸ -۱

 • ۱۱. سهرابی، بابک، نالچیگر، سروش (۱۳۸۸)،" ارائه یک مدل نوین تحلیل پوششی داده ها برای شناسایی کاراترین واحد تصمیم گیری با دادههای غیر دقیق " نشریه مهندسی صنایع، دوره ۴۴، شماره ۱ و صص ۷۳ – ۶۳

 • ۱۲. سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان و رسولی، هاتف، (۱۳۸۹)، "ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۲، صص ۵۷-۷۸

 • ۱۳. سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان و سپیده، شفیعا، (۱۳۸۹)، "ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه های دولتی تهران)"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره ۲۶، شماره ۱، صص ۵-۲۸

 • ۱۴. سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان و علیدوستی، سیروس، (۱۳۸۹)، "ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در صنعت نرم افزار"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال ۳، شماره ۱، صص ۶۳-۷۹

 • ۱۵. سهرابی، بابک، فرزانه، ماندانا، و رئیسی، ایمان، (۱۳۸۹)، "ارائه سیستمی کاربردی برای ارزیابی میزان کیفیت وب سایت کتابخانه های دیجیتال در ایران بر مبنای طراحی سیستم استنتاج فازی"، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال ۴۴، شماره ۵۴، صص ۱۳-۳۶

 • ۱۶. سهرابی، بابک، موسی خانی، محمد، شفیعا، سپیده و یزدانی، حمیدرضا، (۱۳۸۹ )، " شناسایی عوامل موثر در شکل گیری رضایت دانشجویان " چشم انداز مدیریت دولتی شماره ۴ ص ۶۱ – ۳۹

 • ۱۷. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۸۹)، اخلاق، فناوري اطلاعات و رفتار شهروندي سازماني، مجله علمي-پژوهشي اخلاق در علوم و فناوري، دوره ۴ شماره ۲-۱، صص. ۱- ۱۰

 • ۱۸. سهرابي، بابک؛ موسي‌خاني، محمد و خانلري، امير (۱۳۸۹)؛ مدل سنجش بلوغ مديريت ارتباط با مشتري (CRM) (مطالعه موردي: سازمانهاي فناوري اطلاعات)، مجله علمي- پژوهشي مهندسي صنايع و مديريت شريف ، دوره ۱ شماره ۲۶ (۱) ، صص.۱۱۷- ۱۲۴

 • ۱۹. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۸۹)؛ عوامل مؤثر بر بکارگيري تجارت الکترونيک در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ايران، مجله علمي- پژوهشي توسعه‌ي کارآفريني، دوره ۲ شماره ۷، صص.۱۱-۳۴

 • ۲۰. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۸۹)؛ تعيين عوامل حياتي سازماني در اجراي موفقيت‌آميز مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، دوماهنامه علمي‌- پژوهشي دانشور رفتار (مديريت و پيشرفت)، دوره ۱۷ شماره ۴۱، صص. ۱۳۷-۱۵۴

 • ۲۱. سهرابی، بابک، رئیسی، ایمان و طهماسبی پور، کاوه، (۱۳۹۰)، "طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای مطالعه موردی"، دوفصلنامه مدیریت صنعتی، دوره ۳، شماره ۶، صص ۵-۱۸

 • ۲۲. سهرابی، بابک، فرزانه، ماندانا، رئیسی وانانی، ایمان (۱۳۹۰)، "طبقه بندی کاربردی کارکردهای عوامل نرم افزاری هوشمند و تطبیق آنها با ویژگی های وب سایت های کتابخانه های دیجیتال"، فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي، دوره ۱۷، شماره ۱، صص ۹۹-۱۲۷

 • ۲۳. سهرابی، بابک، فروزنده، سکینه، رئیسی وانانی، ایمان، (۱۳۹۰)، "ارائه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی"، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره ۳، شماره ۷، صص ۱-۲۰

 • ۲۴. فرزانه، ماندانا، سهرابی، بابک، و رئیسی وانانی، ایمان، (۱۳۹۰)، "بررسی نقش ابعاد ساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازمان های تولید کننده نرم افزار: بررسی یک شرکت نرم افزاری"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۱، شماره ۳، صص ۱۳۵-۱۶۸

 • ۲۵. سهرابی، بابک، اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا، (۱۳۹۰)، " آسیب شناسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب " چشم انداز مدیریت دولتی شماره ۶، ص ۲۴ – ۹

 • ۲۶. سهرابي، بابک؛ خانلري، امير و آجرلو، نصيبه (۱۳۹۰)؛ الگويي جهت تعيين ارزش چرخه عمر مشتريان (CLV) در صنعت بانکداري، مجله مدرس علوم انساني- پژوهش‌هاي مديريت در ايران، دوره ۱۵شماره ۱، صص ۲۳۱-۲۴۷

 • ۲۷. سهرابي، بابک و خانلري، امير (۱۳۹۰)؛ مقايسه الگوي نگرشي و رفتاري زنان و مردان بازديدکننده از وب‌سايت‌هاي فروش، فصلنامه تحقيقات زنان، دوره ۵، شماره ۳، صص۲۷-۵۲

 • ۲۸. سهرابی، بابک، طهماسبی پور، کاوه، رئیسی وانانی، ایمان، و فضلی، صفر (۱۳۹۱)، "شناسايی معيارها و تبيين مجموعه های فازی انتخاب هتل از ديدگاه گردشگران مقيم تهران"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۷۹، صص ۵۵-۷۴

 • ۲۹. سهرابی، بابک، فرزانه، ماندانا، و رئیسی، ایمان، (۱۳۹۱)، "ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۶، شماره ۳، صص ۱۰۵-۱۳۰

 • ۳۰. سهرابی، بابک، فضلی، صفر، طهماسبی پور، کاوه، و رئیسی وانانی، ایمان (۱۳۹۲)، "تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران"، نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، در حال چاپ

 • ۳۱. سهرابی، بابک، محجوب، حامد، و رئیسی وانانی، ایمان، (۱۳۹۲)، "طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان"، نشریه چشم انداز مدیریت صنعتی، در حال چاپ

 • ۳۲. ابویی اردکان، محمد، سهرابی، بابک، بهرامی، ساناز، (۱۳۹۲)، " ويژگی ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان " ، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره ۵، شماره ۱، صص ۲۰ – ۱

 • ۳۳. نجف لو، فاطمه، شامی زنجامی، مهدی، سهرابی ، بابک (۱۳۹۲)، " ارائه چارچوب مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی " ، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره ۱، شماره ۱،صص ۱۸۲ – ۱۴۹

 • ۳۴. بابک سهرابي، عليرضا حسن زاده، امير خانلري، وحيد اسکويي، (۱۳۹۲) “ تدوين الگوي مديريت ارتباط با دانشجو در دانشگاه هاي ايران”، مجله چشم انداز مديريت بازرگاني (در حال چاپ)

 • بابك سهرابي ، ايمان رئيسي واناني ، ماندانا فرزانه،(1393)، " سنجش ميزان موفقيت پياده سازي پودمان مالي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان: ارزيابي تخصصي زيرسيستم هاي پودمان مالي " دورة 21 ، شمارة 3، ص 271 - 292 [دانلود]

مقالات و تألیفات بین المللی
 • 1. Sohrabi, B, M H Bassiri , (2004) “ experiments to determine the simulated annealing parameters case study in vrp” International Journal of Engineering vol 17, No 1, pp 71 -80

 • 2. R W Eglese A Mercer, Sohrabi, B., (2005) “ the grocery superstore vehicle scheduling problem “Journal of the Operational Research Society, vol 59, No 8, pp 902-911

 • 3. Gholam R Amin , Mehdi Toloo , Sohrabi, B., (2006) “An improved MCDM DEA model for technology selection “International Journal Of Production Research, vol 44, No 13, pp 2681 -2686

 • 4. Sohrabi, B, (2007) , “the decision support system for resolution of real life Vehicle routing and scheduling problem “ The Journal of Humanities, vol 14, No 1, pp 27 – 42

 • 5. Sohrabi, B, khanlari, amir, (2007), “ Customer Lifetime Value (CLV) Measurement Based on RFM Model “The Iranian Accounting and Auditing Review Journal, vol 14, No 47, pp 7 -20

 • 6. Nasserzadeh, mohamad reza,sohrabi,babak, Mosakhani, Mohammad (2008), “AN INTEGRATED FRAMEWORK FOR E - BUSINESS INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT “review of business information systems, vol 12, N 1

 • 7. Nasserzadeh, mohamad reza,sohrabi,babak, (2008), "Customer Satisfaction Fuzzy Cognitive Map in Banking Industry ", Communications of the IBIMA, vol 2, No 42, pp 151 - 162

 • 8. Khanlari, A., Mohammadi, K. and Sohrabi, B. (2008), "Prioritizing equipments for preventive maintenance (PM) activities using fuzzy rules", Computers & Industrial Engineering, 54(2), pp. 169–184. (ISI Index)

 • 9. Sadeghi Moghadam, Mohammad Reza, afsar, amir, , Sohrabi, B, (2008), “Inventory lot - sizing with supplier selection using hybrid intelligent algorithm “Applied Soft Computing, vol 8, No 4, pp 1523 – 1529

 • 10. Abedin ,Babak, Sohrabi, B, (2009), “Graph theory application and web page ranking for website link structure improvement” Behaviour and Information Technology, vol 28, No1, pp 63 – 72

 • 11. Abedin ,Babak, Sohrabi, B, (2009), Graph theory application and web page ranking for website link structure improvement, Behaviour and Information Technology, vol 28, No 1, pp 63 -72

 • 12. Tolooa, M, Sohrabi, B, Nalchigar S, (2009), “ A new method for ranking discovered rules from data mining by DEA”, Expert system with Applications ,vol 36 , No4, PP 8503 -8508

 • 13. Mohammadi, K., Khanlari, A. and Sohrabi, B. (2009), "Organizational Readiness Assessment for Knowledge Management", International Journal of Knowledge Management, 5(1), pp.29-45

 • 14. Sohrabi, B., Raeesi, I., Khanlari, A., (2010), “Intellectual Capital Componentsmeasurement and Management Alierature Survey of Concepts and Measures”, Intellectual Capital and Technological Innovation, vol 1, No 1

 • 15. Sohrabi, B, Jafarzadeh, Mohammad Hamed , Nili Ahmadabadi, Elham,(2010) , “A method for measuring the alignment of ERP systems with enterprise requirements: application of requirement modeling”, International Journal of Management and Enterprise Development, vpl 9, No 2, pp 158 -178

 • 16. Sohrabi, B., Haghighi, M. and Khanlari, A. (2010), “Customer Relationship Management Maturity Model (CRM¬3): a model for stepwise implementation”, International Journal of Human Sciences, 7(1), pp. 1-20

 • 17. Sohrabi, B. and Khanlari, A. (2011),"Targeting customers: A fuzzy classification approach", International Journal of Engineering, 25 (2), pp.323-335. (Scopus Index)

 • 18. Farzaneh, M., Raeesi Vanani, I., Sohrabi, B., (2011), "An Inclusive Ontology based on the Categories of Intelligent Software Agents: An Exploratory Research", International Journal of Intelligent Engineering Informatics, Vol.1, No.2, pp.196-212

 • 19. Raeesi, I., Sohrabi, B., (2011), "Collaborative Planning of ERP Implementation: A Design Science Approach", International Journal of Enterprise Information Systems, Vol.7, No.3, pp.58-67

 • 20. Sohrabi, B., Raeesi Vanani, I., Tahmasebipur¬, K., Fazli, S., (2011), "An exploratory analysis of hotel selection factors: A comprehensive survey of Tehran hotels", International Journal of Hospitality Management, Vol.31, pp.96–106

 • 21. Sohrabi, B, Gholipoor, A, Mohammadesmaeili , N ( 2011), “Effects of personality and information technology on plagiarism : an Iranian perspective”, Ethics and Behavior, vol 21, No 5, 367 -379

 • 22. Sohrabi, B, Gholipoor, arian, Amiri, behnam, (2011 ), “The influnce of Information technology on organizatinal Behavior : study of identity challenges in virtual teams” International Journal of e-Collaboration, vol 7, No 2, pp 19 – 34

 • 23. Sohrabi, B, Kabaranzad Ghadim, Mohammad Reza, (2011), “ Recognition and selection of optimal method for transferring technology in Tehran gas organization”, Indian Journal of Science and Technology, vol 4, No 9, pp 1129 – 1136

 • 24. Sohrabi, B, Gholipoor, arian, Samira Fakheri, Kuzekanan, (2011) “Impact of Professors' Behavioral Variables on Performance and Ranking of Universities” , New Educational Review, vol 255, No 3, pp 42 – 65

 • 25. Sohrabi, B, Sadeghi Moghadam, MohammadReza, (2012) “Supply and Production/Distribution Planning in Supply Chain with Genetic Algorithm “, International Journal Of Industrial Engineering, vol 1, No 1.pp176-182

 • 26. Farzaneh, M., Raeesi Vanani, I., Sohrabi, B., (2012), "Optimizing Website Services through the Utilization of Intelligent Software Agents: Theoretical Foundations and Practical Implication", International Journal of Web Science, Vol.1, No.4, pp.275-290

 • 27. Farzaneh, M., Raeesi Vanani, I., Sohrabi, B., (2012), "Utilization of Intelligent Software Agent Features for Improving E-Learning Efforts: A Comprehensive Investigation", International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, Vol.3, No.1, pp.55-68

 • 28. Sohrabi, B., Mahmoudian, P., Raeesi Vanani, I., (2012), “A Framework for Improving E-Commerce Websites Usability Using a Hybrid Genetic Algorithm and Neural Network System”, Neural Computing and Applications, Vol.21, No.5, pp.1017-1029, DOI 10.1007/s00521-011-0674-7

 • 29. Sohrabi, B., Raeesi Vanani, I., Qorbani, D., Forte, P., (2012), " An Integrative View of Knowledge Sharing Impact on E-Learning Quality: A Model for Higher Education Institutes", International Journal of Enterprise Information Systems, Vol.8, No.2, pp.14-29

 • 30. Farzaneh, M., Raeesi Vanani, I., Sohrabi, B., (2013), “A Survey Study of Influential Factors in the Implementation of Enterprise Resource Planning Systems”, International Journal of Enterprise Information Systems, Vol.9, No.1, pp.76-96

 • 31. Mohammadi, K., Khanlari, A. and Sohrabi, B. (2009), "Organizational Readiness Assessment for Knowledge Management” In M. Gordon Hunter (Ed) Strategic Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Section V. Organizational and Social Implications: Chapter 5.13, Information Science Reference, pp. 1712-1728

 • 32. Sohrabi, B., Raeesi, I., Khanlari, A., (2010), "Intellectual Capital and Technological Innovation: Knowledge-Based Theory and Practice- Chapter 1 - Intellectual Capital Components, Measurement and Management: A Literature Survey of Concepts and Measures", Information Science Reference, New York, pp.1-38, DOI: 10.4018/978-1-61520-875-3.ch001

 • 33. Sohrabi, B., Raeesi, I., Khanlari, A., Forouzandeh, S., (2011), "Global Aspects and Cultural Perspectives on Knowledge Management: Emerging Dimensions - Chapter 3: A Comprehensive Model for Assessing the Organizational readiness of Knowledge Management", Information Science Reference, New York, pp.30-48, DOI:10.4018/978-1-60960-555-1.ch003

 • 34. Alizadehazar, J., Arab, M.N., Rabiee, M., Hoseinpour, M., Raeesi, I., Sohrabi, B., (2012), "The Artificial Intelligence and its influence on Business Decision Making: an Integrative Approach", Advances in Business and Management, NOVA Publishers, Volume 5, pp.293-308, ISBN: 978-1-62100-510-0

 • 35. Farzaneh Kondori, N., Aslani, F., Salimi Khorshidi, K., Raeesi, I., Sohrabi, B., (2012), "The Impact of Knowledge Management on Business Decision Making", Advances in Business and Management, NOVA Publishers, Volume 5, pp.167-188, ISBN: 978-1-62100-510-0

 • 36. Farzaneh, M., Raeesi, I., Sohrabi, B., (2012), “Optimization of IS Investments for Better Decision Making”, Advances in Business and Management, NOVA Publishers, Volume 5, pp.123-146, ISBN: 978-1-62100-510-0

 • 37. Forouzandeh, S., Raeesi, I., Sohrabi. B., (2012), "The Role of Business Intelligence in Decision Making", Advances in Business and Management, NOVA Publishers, Volume 5, pp.309-324, ISBN: 978-1-62100-510-0

 • 38. Meydani, E., Raeesi, I., Sohrabi, B., (2012), "Data Mining and Decision Making: An Integrative Approach", Advances in Business and Management, NOVA Publishers, Volume 5, pp.1-34, ISBN: 978-1-62100-510-0

 • 39. Shafia , M.A., Sohrabi, B., Raeesi, I., Shafia, S., Shafia, S., (2012), “Management of Resouences in Muslim Countries and Communities: Challenges and Prospects : Chapter 7 – An Analysis of Human Capital Development and Policy Formulation in Iranian Higher Education Establishments”, IIUM Press, Malaysia

 • 40. Sohrabi, B., Raeesi, I., Khanlari, A., (2012), “Organizational Learning and Knowledge: Concepts, Methodologies, Tools and Applications- Intellectual Capital Components, Measurement and Management: A Literature Survey of Concepts and Measures”, Information Science Reference, New York, pp.2436-2472, DOI: 10.4018/978-1-60960-783-8.ch624

 • 41. Raeesi Vanani, I., Boghrati, B., Sohrabi, B., (2013), “Acquiring competitive advantage through Business Intelligence: A Concentration on software firms”, Information Science Reference, New York, Under Publication

 • 42. Raeesi Vanani, I., Qorbani, D., Sohrabi, B., (2013), “Acquiring Competitive Advantage Through Effective Knowledge Sharing: A Concentration on Software firms”, Information Science Reference, New York, Under Publication

 • 43. Sohrabi, B., Raeesi, I., (2013), "Competition, Strategy and Modern Enterprise Information Systems: Chapter 8 - Collaborative Planning of ERP Implementation: A Design Science Approach”, Information Science Reference, New York, DOI: 10.4018/978-1-4666-2464-1.ch008

 • 44. Sohrabi, B. and Khanlari A. (2014). “G2C Marketing: Dimensions and Functions of ZRM”, In Ali Ghorbani (Ed) Marketing in the Cyber Era: Strategies and Emerging Trends, IGI Global: Pennsylvania, pp.67-84

کتاب ها
 • ۱. سهرابی، بابک، دارمی، هادی، ، (۱۳۹۰)، مدیریت دانش با رویکرد MBA، چاپ دوم- انتشارات سمت

 • ۲. سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان، رونقی، محمد حسین، بقراطی، فواد، کارگر، محمدحسن، ولی پور، محمد، (۱۳۹۲)، هوشمندی کسب و کار – رویکردی جامع، انتشارات مهربان

 • 3. سهرابی، بابک، ایرج، حمیده (1394) علم داده : مفاهیم و مهارت ها، انتشارات جهاد دانشگاهی

 • 4- سهرابی، بابک، ایرج، حمیده، مدیریت کلان داده ها در بخش های خصوصی و عمومی، انتشارات سمت

کنفرانس های داخلی
 • ۱. رسولی، هاتف، رئیسی وانانی، ایمان و سهرابی، بابک، (۱۳۸۹)، ارائه مدلي كاربردي برای سنجش توانمندي رقابت در مديريت دانش بر پایه مدل پنج نیروی پورتر، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، ایران

 • ۲. شفیعا، محمدعلی، سهرابی، بابک، رئیسی، ایمان و فروزنده، سکینه، (۱۳۸۹)، ارزیابی روابط میان عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، ایران

 • ۳. شفيعا، محمدعلي، سهرابي، بابك، رئيسي واناني، ايمان و فقيه ميرزايي، سميه (۱۳۸۹)، مدلي براي سنجش تحليلي مؤلفه هاي سرمايه هاي فکري، اولین کنفرانس بین المللی سرمایه های فکری، زنجان، ایران

 • ۴. فروزنده، سکینه، رئیسی، ایمان و سهرابی، بابک (۱۳۸۹)، ارائه مدلی برای تببین رابطه میان هوشمندی کسب و کار و مدیریت دانش، اولین کنفرانس ملی هوشمندی سازمانی / کسب و کار، تهران، ایران

 • ۵. سهرابي، بابک؛ خانلري، امير و آجرلو، نصيبه (۱۳۸۸)، استفاده از مدل "وزن‌دهي تازگي، فراواني، ارزش مالي" (WRFM) براي بخش بندي مشتريان بانک‌ها بر اساس ارزش چرخه عمر آنها، اولين کنفرانس بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي، تهران (مقاله برتر بخش ارائه شفاهي)

 • ۶. خانلري, امير و سهرابي، بابک (۱۳۸۶), اجراي استراتژي مديريت ارتباط با مشتري از طريق کارت امتياز‌دهي متوازن (BSC), دومين كنفرانس بين¬المللي مديريت بازاريابي, تهران

 • ۷. خانلري, امير؛ سهرابي, بابک و موسي‌خاني, محمد (۱۳۸۶), نگرش جامع به مديريت ارتباط با مشتري از طريق ارائه چارچوبي استراتژيک, چهارمين کنفرانس بين‌المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، تهران

کنفرانس های بین المللی
 • 1. Khanlari, A. and Sohrabi, B. (2007), "Designing a Fuzzy Expert System for Scheduling the Maintenance", Proceeding of 4th International Conference on Maintenance, November, Tehran

 • 2. Khanlari, A. and Sohrabi, B. (2007), "Designing a Fuzzy Expert System for Scheduling the Maintenance", Proceeding of 4th International Conference on Maintenance, November, Tehran

 • 3. Shafia, M.A., Sohrabi, B., Raeesi, I., Shafia, Se. and Shafia, Sa., (2009) "An analysis of human capital development and policy formulation In Iranian higher education establishments", International Conference on Management of Resources in Muslim Countries and Communities: Challenges and Prospects, Malaysia

 • 4. Sohrabi, B. and Khanlari, A. (2011), “Dimensions and Functions of Citizen Relationship Management (CzRM) in e-Government”, International Conference on eBusiness and eGovernment (ICEBEG), Izmir, Turkey

 • 5. Sohrabi, B. and Khanlari, A. (2011), “Dimensions and Functions of Citizen Relationship Management (CzRM) in e-Government”, International Conference on eBusiness and eGovernment (ICEBEG), Izmir, Turkey

پایان نامه های راهنمایی شده
 • ۱. پ‍اک‍زاد، آوا؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ از دی‍دگ‍اه‌ راب‍طه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ س‍ی‍ر و س‍ف‍ر ای‍ران‌؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل

 • ۲. ن‍اص‍رزاده‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا؛ ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍زام‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ف‍روش‌ م‍ج‍ازی‌ ش‍ه‍رون‍د)؛ ۱۳۸۶؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳. دارم‍ی‌، ه‍ادی‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍روژه‌ای‌؛ ۱۳۸۶؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴. ص‍اب‍ری‌،ح‍س‍ن‌؛ طراح‍ی‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ ری‍اض‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍داق‍ل‌ ک‍ردن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ در ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ گ‍از م‍ای‍ع‌؛ ۱۳۸۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی

 • ۵. زن‍دی‌ م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍درض‍ا؛ ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ خ‍ری‍د خ‍ارج‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ س‍ای‍پ‍ا و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و اس‍ت‍ق‍رار خ‍ری‍د ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌؛ ۱۳۸۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی

 • ۶. ش‍رع‍ی‌ پ‍ور،م‍ه‍دی‌؛ ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ب‍ه‍ب‍ود در ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌؛ ۱۳۸۴

 • ۷. ک‍اظم‍ی‌،ع‍ال‍ی‍ه‌؛ طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ول‍ی‍د در ش‍رک‍ت‌ ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ س‍ه‍م‍ی‍ه‌ ک‍ن‍دی‌ ی‍زد؛ ۱۳۸۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی

 • ۸. س‍ل‍طان‍ی‌ دل‍گ‍ش‍ا، م‍ح‍م‍د؛ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دی‍اب‍ی‌، ب‍ک‍ارگ‍م‍اری‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ش‍ی‌ گ‍را؛ ۱۳۸۳

 • ۹. ف‍رازم‍ن‍د،ع‍م‍اد؛ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طل‍وب‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ از ب‍ع‍د س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ارچ‍وب‌ م‍ع‍م‍اری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ف‍درال‌؛ ۱۳۸۴؛ م‍دی‍رت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۰. ک‍رم‍ان‍ی‍ان‌ ،داری‍وش‌؛ ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ روی‍ک‍رد ع‍ام‍ل‌ گ‍را و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ی‌ وب‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ م‍گ‍ام‍وت‍ور؛ ۱۳۸۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۱. ع‍اب‍دی‍ن‌ ،ب‍اب‍ک‌؛ طراح‍ی‌ چ‍ارچ‍وب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ک‍ش‍وری‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از وب‌ ک‍اوی‌ رف‍ت‍ار ب‍ازدی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۲. خ‍ان‍ل‍ری‌،ام‍ی‍ر؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ل‍وغ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‍ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۳. ص‍ادق‍ی‌ م‍ق‍دم‌،م‍ح‍م‍درض‍ا؛ م‍دل‍س‍ازی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍واد در طول‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ (ع‍رض‍ه‌،ع‍م‍ل‍ی‍ات‌،ت‍وزی‍ع‌) ب‍ا روی‍ک‍رد ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی

 • ۱۴. ب‍ای‍گ‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌؛ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍ادر:م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ورد ی‍ک‍ی‌ از ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍ادر م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۵. خ‍داب‍ن‍ده‌ ، اف‍ش‍ی‍ن‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍ش‍ری‍ک‌ م‍س‍اع‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍اری‌؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۶. ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ،م‍ح‍م‍دح‍ام‍د؛ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍راس‍ت‍ای‍ی‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ف‍روش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ ب‍ال‌؛ ۱۳۸۶؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات

 • ۱۷. س‍ت‍اری‌ ب‍ه‍اره‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ روش‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ک‍ارک‍رد ک‍ی‍ف‍ی‍ت ‌(QFD) در ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍دی‍ه‍ا در ت‍ول‍ی‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ا؛ ۱۳۸۵؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۸. ن‍ال‍چ‍ی‍گ‍ر،س‍روش‌؛ ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ داده‌ ک‍اوی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۱۹. رئ‍ی‍س‍ی‌ وان‍ان‍ی‌ ،ای‍م‍ان‌؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ل‍وغ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍رم‌ اف‍زار؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۰. م‍ه‍اج‍ری‌ ،ک‍اوه‌؛ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ارزش‌ گ‍را؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۱. س‍ی‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌؛ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ق‍ای‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد CRM ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۲. ق‍طران‌ ،پ‍وری‍ا؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ری‍س‍ک‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۳. ج‍ع‍ف‍رخ‍ان‍ی‌ م‍ولای‍ی‌ ،ال‍ه‍ه‌؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ ش‍ده‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۴. ده‌ م‍وب‍د ش‍ری‍ف‌ آب‍ادی‌ ، ب‍ی‍ژن‌؛ ارزی‍اب‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍داوم‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار (BCM) در پ‍ای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍روش‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ای‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ج‍ه‍ان‍ی‌ و BS25999 و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۵. گ‍ی‍وی‌ ، زه‍ره‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ در ک‍ارف‍رم‍ای‍ان‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ پ‍روژه‌ ه‍ا؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی

 • ۲۶. ب‍ه‍اری‌ ، ن‍ادر؛ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ICT در ب‍ه‍ب‍ود م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌)؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رائ‍ی

 • ۲۷. خ‍ان‍ل‍ری‌ لاری‍م‍ی‌ ، م‍ع‍ی‍ن‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌؛ ۱۳۸۸؛ MBA ب‍ازاری‍اب‍ی

 • ۲۸. م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، پ‍ی‍ام‌؛ ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود س‍اخ‍ت‍ار وب‌ س‍ای‍ت‌ ف‍روش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ : ف‍روش‍گ‍اه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ) bargain state؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۲۹. س‍ی‍اس‍ر ج‍ه‍ان‍ت‍ی‍غ‍ی‌ ، ف‍ره‍اد؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ی‍ا ن‍ظر م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ در رزرو ک‍ردن‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ از طری‍ق‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۸۷؛ م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رائ‍ی

 • ۳۰. م‍ع‍ی‍ر ، ال‍ن‍از؛ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ ق‍اب‍ل‌ ارائ‍ه‌ ت‍وس‍ط پ‍ی‍ام‌ ک‍وت‍اه‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات

 • ۳۱. ن‍ص‍ی‍ری‌ ی‍ار ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌؛ ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ع‍م‍اری‌ دان‍ش‌ ب‍ر اس‍اس‌ چ‍ارچ‍وب‌ زک‍م‍ن‌؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۲. ج‍لال‍ی‍ان‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌ ، ب‍ی‍ژن‌؛ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍رف‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ راه‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ ب‍ا روی‍ک‍رد EFQM ؛ ۱۳۸۸؛ م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رائ‍ی

 • ۳۳. اس‍دن‍ژاد رک‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ودروس‍از و ق‍طع‍ه‌ س‍از ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۴. ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا؛ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ درج‍ه‌ م‍ج‍ازی‌ ب‍ودن‌ س‍ازم‍ان‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ درآن‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی

 • ۳۵. ع‍رب‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌؛ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ CRM؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۶. م‍ل‍ک‌ ن‍ی‍ا ، ام‍ی‍رپ‍اش‍ا؛ ارئ‍ه‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ب‍رای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌ و ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ک‍اوی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۷. گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌ ، زه‍را؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر روی‌ ک‍ارائ‍ی‌ ت‍ی‍م‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍دل‌ IMO (ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ آی‍ن‍د - ع‍وام‍ل‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ - ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ام‍د)؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۸. ش‍ف‍ی‍ع‍ا ، س‍پ‍ی‍ده‌؛ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌ در ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‍ن‌ دو م‍ح‍ی‍ط ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آن‍ه‍ا؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۳۹. م‍ه‍ری‌ ،ن‍ی‍ک‍و؛ ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ن‍ده‌ ب‍رای‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ دارای‌ س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍ع‍م‍ول‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد چ‍ن‍د ب‍ع‍دی‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۰. ام‍ام‌ ج‍م‍ع‍ه‌ ، ف‍ه‍ام‍ه‌؛ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ن‌ خ‍دم‍ات‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۱. رس‍ول‍ی‌ ، ه‍ات‍ف‌؛ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ، ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌: ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۲. دس‍ت‍وری‍ان‌ ، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌؛ ت‍دوی‍ن‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ ج‍ه‍ت‌ ه‍دای‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۳. رئ‍ی‍س‍ی‌ ورزن‍ه‌، ام‍ی‍ن‌؛ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ در طراح‍ی‌ ع‍ام‍ل‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌؛ ۱۳۸۹؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۴. س‍ع‍ادت‌ ، وح‍ی‍د؛ ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍راس‍ت‍ای‍ی‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ف‍اوای‌ م‍دی‍ران‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ف‍اوا در ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور ش‍ه‍ری

 • ۴۵. ش‍ادم‍ه‍ر، ن‍ی‍ک‍ت‍ا؛ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر در ارزی‍اب‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ت‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۶. ب‍ه‍رام‍ی‌ ،س‍ان‍از؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍ی‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از ه‍م‍راه‌ ب‍ان‍ک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌)؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی

 • ۴۷. ن‍ج‍ف‌ ل‍و، ف‍اطم‍ه‌؛ ارائ‍ه‌ چ‍اچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ م‍ش‍ت‍ری‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍م‍ک‍اران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌دبیر سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی آموزشهای الکترونیکی

 • ۴۸. ع‍ن‍ص‍ری‌ دل‍ی‍چ‍ه‌ ، ح‍س‍ن‌؛ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍ری‌ م‍ح‍ور در م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۴۹. ف‍رزان‍ه‌ ، م‍ان‍دان‍ا؛ ارزی‍اب‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۵۰. س‍ال‍م‍ی‌، گ‍ل‌ آرا؛ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۹۰؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور ش‍ه‍ری

 • ۵۱. ورزش‍ی‌، م‍س‍ع‍ود؛ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‌ س‍ام‍ان‌؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۵۲. آت‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌؛ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‌ س‍از و ک‍ار) م‍ک‍ان‍ی‍زم‌(ه‍ای‌ ح‍ف‍ظ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ پ‍روژه‌ م‍ح‍ور ف‍ع‍ال‌ در ح‍وزه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ ه‍م‍ک‍اران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌)؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۵۳. م‍ح‍ج‍وب‌، ح‍ام‍د؛ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ام‍ت‍ی‍از ده‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ری‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ س‍ازم‍ان،‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ام‍ت‍ی‍ازده‍ی‌ س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ERP و ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ت‍ری‍ن‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ب‍رای‌ م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ فناوری اطلاعات

 • ۵۴. رئ‍ی‍س‍ی‌، وان‍ان‍ی‌ ای‍م‍ان‌؛ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ راه‍ک‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ س‍ازم‍ان‌؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا

 • ۵۵. آری‍ن‌ م‍ه‍ر، م‍ری‍م‌؛ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌ ب‍رای‌ پ‍ای‍ش‌ ف‍از اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: س‍ازم‍ان‌ اع‍لا ن‍ی‍رو؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۵۶. پ‍ولاد، آن‍اه‍ی‍ت‍ا؛ ارائ‍ه‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ (SME)، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ش‍رک‍ت‌ ه‍م‍ک‍اران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • ۵۷. ن‍اص‍رزاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا؛ ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ پ‍وی‍ای‌ رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‍لای‍ن‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌؛ ۱۳۹۱؛ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا

 • 58. م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ای‍وب‌. ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍راس‍اس‌ روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌؛ ۱۳۹۲؛ مدیریت سیستم

 • 59. رم‍ض‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ارائ‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ب‍ه‍ب‍ود م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ ب‍راس‍اس‌خ‍وش‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ م‍دل‌ آر.اف‌.ام‌ (م‍وردک‍اوی‌ :ف‍س‍ت‌ ف‍ود ش‍ی‍لا)؛ ۱۳۹۲؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • 60. گ‍ن‍ج‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ح‍اک‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌ - ع‍ص‍ب‍ی‌ ان‍طب‍اق‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار در ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍رم‌اف‍زار؛ ۱۳۹۲؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات

 • 61. ش‍رک‍ت‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌. ارای‍ه‌ و ت‍ب‍ب‍ی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍دم‌ ت‍داوم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌

 • 62. ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ژده‌. ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ک‍س‍ب‌ وک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 63. ن‍ال‍چ‍ی‍گ‍ر، س‍روش‌. ارائ‍ه‌ روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ده‍ن‍ده‌زم‍ی‍ن‍ه‌- آگ‍اه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر داده‌ ک‍اوی‌؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا

 • 64. ن‍وری‌، ب‍ه‍زاد. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از م‍ت‍ن‌ک‍اوی‌ و ع‍ل‍م‌س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌رون‍د پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ح‍وزه‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 65. م‍رت‍ض‍وی‌، اح‍س‍ان‌. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍ار؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 66. ق‍دی‍ری‌، م‍ری‍م‌. ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درپ‍ردی‍س‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 67.طب‍اطب‍ای‍ی‌، غ‍زال‍ه‌ س‍ادات‌. پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ری‍س‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ گ‍ذار ب‍ی‍م‍ه‌ درم‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍رد داده‌ ک‍اوی‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 68. ح‍ک‍ی‍م‌ ، ام‍ی‍ن‌. ارای‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (SI) در ب‍خ‍ش‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‍ی‌ دول‍ت‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 69. ی‍اروی‍س‍ی‌، ارس‍لان‌. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ده‍ن‍ده‌ ع‍طر ب‍ر اس‍اس‌ س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌از روش‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 70. رودی‌،ام‍ی‍ر. طراح‍ی‌ م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ در ح‍وزه‌ ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌ ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 71. غ‍لام‍ی‌، م‍ی‍لاد. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ودآوری‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌داده‌ک‍اوی‌ م‍وردک‍اوی‌ ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‍ی‌؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 72. ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ع‍طار، م‍ری‍م‌. ارائ‍ه‌ م‍دل‌ رای‍ان‍ش‌ اب‍ری‌ در دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌؛ ۱۳۹۲؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 73. ع‍ب‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‍ه‌. ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ م‍ع‍م‍اری‌س‍روی‍س‌ گ‍را.(SOA) ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 74. آرم‍ان‌، م‍ول‍ود. ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍ر م‍ش‍اه‍ده‌ ت‍ری‍ن‌ وب‌س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ب‍ری‌ در ای‍ران‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روش‌ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍اش‍ی‍ن‌؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 75. دان‍ن‍ده‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا. ارائ‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ده‍ن‍ده‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در ح‍وزه‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی ‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ردی‍س‌ م‍رک‍زی‌ ودان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ردی‍س‌ ق‍م‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ) ؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 76. ای‍رج‌، ح‍م‍ی‍ده‌. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ع‍ل‍م‌ داده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍وش‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌آن‍ه‍ا؛ ۱۳۹۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 77. ف‍رازم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. طراح‍ی‌ داش‍ب‍ورد م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ س‍روی‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ م‍ج‍ازی‌دان‍ش‍گ‍اه ‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ) ؛ ۱۳۹۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 78. ق‍ان‍ون‍ی‌ ش‍ی‍ش‍وان‌، وح‍ی‍ده‌. ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رون‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌داده‌ ک‍اوی؛ ۱۳۹۴؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

 • 79. رح‍ی‍م‍ی‌ گ‍رده‌ لای‍ن‌، م‍رض‍ی‍ه‌. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ورت‍ف‍ول‍ی‍و ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍روژه‌‌ای‌؛ ۱۳۹۳؛ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

دانلود رزومه

دبیر ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش

رئیس مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه تهران

دانشگاه جورجیا